Publicaties over dossier 34720

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen) (34688); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-12-2017 2017-2018 nr. 11, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 6 december 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2017 Staatsblad 2017, 489 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk (34720).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-12-2017 2017-2018 nr. 23, item 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 4 en 5 december 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-11-2017 2017-2018 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 46; 2017-11-10

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  10-11-2017 2017-2018 Tweede Kamer der Staten-Generaal