Publicaties over dossier 34682

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
  1. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

    Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    19-02-2019 Staatscourant 2019, 7830 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties