Publicaties over dossier 34478

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden (34478).; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-09-2016 2015-2016 nr. 106, item 33 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden (34478).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-09-2016 2015-2016 nr. 106, item 33 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 23 augustus 2016 tot aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2016 Staatsblad 2016, 319 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik) (34455); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-08-2016 2015-2016 nr. 38, item 18 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 27; 2016-07-01

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal