Publicaties over dossier 34426

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 26 juli 2017, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-08-2017 Staatsblad 2017, 317 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 22 maart 2017, houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-04-2017 Staatsblad 2017, 139 Ministerie van Financiën
 3. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator) (34253); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-03-2017 2016-2017 nr. 21, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 21 maart 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-03-2017 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 29 november 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-11-2016 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemmingen Comptabiliteitswet 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-11-2016 2016-2017 nr. 10, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Comptabiliteitswet 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-10-2016 2016-2017 nr. 5, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-10-2016 Staatscourant 2016, 55257 Ministerie van Economische Zaken
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 41; 2016-10-07

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-10-2016 2016-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 40; 2016-09-30

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-09-2016 2016-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal