Publicaties over dossier 34321

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34194); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2016 2015-2016 nr. 15, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Wet privatisering ABP

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-12-2015 2015-2016 nr. 33, item 34 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatsblad 2015, 553 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 21 en 22 december 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-12-2015 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 49; 2015-11-27

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-11-2015 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 48; 2015-11-20

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-11-2015 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 47; 2015-11-13

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-11-2015 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal