Publicaties over dossier 34287

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage in verband met de implementatie van de herziening van de mer-richtlijn, de uitvoering van het tweede amendement van het Verdrag van Espoo en het herstel van enkele implementatiegebreken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2017 Staatscourant 2017, 27970 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage in verband met de implementatie van de herziening van de mer-richtlijn, de uitvoering van het tweede amendement van het Verdrag van Espoo en het herstel van enkele implementatiegebreken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-05-2017 Staatsblad 2017, 175 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2017 Staatsblad 2017, 30 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Implementatie herziening m.e.r.-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-02-2017 2016-2017 nr. 15, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Implementatie herziening mer-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2017 2016-2017 nr. 14, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Implementatie herziening m.e.r.-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2017 2016-2017 nr. 14, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 24 januari 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-01-2017 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 17 januari 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-01-2017 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2016 Staatscourant 2016, 56046 Ministerie van Economische Zaken
 10. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemmingen Implementatie herziening MER-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-06-2016 2015-2016 nr. 89, item 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal