Publicaties over dossier 34266

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (3 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34194); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2016 2015-2016 nr. 15, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht) (34212); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-01-2016 2015-2016 nr. 36, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon PDF (2 kB)

  Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2016 Staatsblad 2016, 25 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34266, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon PDF (4 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 21 en 22 december 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-12-2015 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon PDF (38 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 50; 2015-12-04

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-12-2015 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon PDF (45 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 49; 2015-11-27

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-11-2015 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (25 kB)

  Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34266, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34266, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Koninklijke boodschap Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2015 2014-2015 Kamerstuk 34266, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal