Publicaties over dossier 34208

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-12-2015 2015-2016 nr. 7, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 11 november 2015 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173), alsmede ter implementatie van verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225) (Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2015 Staatsblad 2015, 431 Ministerie van Financiën
 3. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-11-2015 2015-2016 nr. 6, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 3 november 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  29-10-2015 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 29 september 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-09-2015 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-09-2015 2014-2015 nr. 109, item 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 37; 2015-09-04

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-09-2015 2014-2015 Tweede Kamer der Staten-Generaal