Publicaties over dossier 34100

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) (34038 (R2039)); en andere wetsvoorstellen.; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-01-2016 2014-2015 nr. 36, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) (34038 (R2039)); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-07-2015 2014-2015 nr. 36, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 24 juni 2015 tot wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2015 Staatsblad 2015, 278 Ministerie van Financiën
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 23 juni 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-06-2015 2014-2015 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 28 april 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  23-04-2015 2014-2015 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Omnibus II-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-03-2015 2014-2015 nr. 61, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 11; 2015-03-06

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-03-2015 2014-2015 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 10; 2015-02-27

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-02-2015 2014-2015 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda week 9; 2015-02-19

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-02-2015 2014-2015 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 7; 2015-02-06

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-02-2015 2014-2015 Tweede Kamer der Staten-Generaal