Publicaties over dossier 33981

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (94 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet financiering sociale zekerheid, de Ziektewet en de Wet tegemoetkoming loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2018 Staatscourant 2018, 32197 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (67 kB)

  Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Brief inzake onderwerpen Wet banenafspraak en Participatiewet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2017 2016-2017 Kamerstuk 33981, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (348 kB)

  Duurzaamheid van banen binnen de Banenafspraak

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-07-2017 2016-2017 33981, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (572 kB)

  Analyse van quotaregelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-07-2017 2016-2017 33981, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (16 kB)

  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten); Brief inzake Twee-meting banenafspraak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2017 2016-2017 Kamerstuk 33981, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (116 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van (rijks)bestuur tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in verband met het Besluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort, met nota van toelichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-04-2017 Staatscourant 2017, 21795 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. AMvB Download icon PDF (99 kB)

  Besluit van 28 maart 2017 tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in verband met het Besluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2017 Staatsblad 2017, 163 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (77 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI en enkele andere AMvB’s van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met de toegang tot het doelgroepregister, het opnemen van leerlingen uit het praktijkonderwijs in het doelgroepregister zonder voorafgaande beoordeling en andere kleine technische wijzigingen (Verzamelbesluit SZW 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2017 Staatscourant 2017, 109 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (200 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2016 Staatscourant 2016, 47404 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (133 kB)

  Eenmeting 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-09-2016 2015-2016 33981, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal