Publicaties over dossier 33977

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. RijksAMvB Download icon PDF (42 kB)

  Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatsblad 2019, 252 Ministerie van Financiën
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (523 kB)

  Wijzigingsbesluit financiële markten 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-06-2019 2018-2019 33977, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta); Brief regering; Ontwerp wijzigingsbesluit financiële markten 2019 in verband met voorgenomen wijziging artikel 18 Besluit toezicht accountantsorganisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 33977, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 18 december 2018, over een overzicht van de governancemodellen van de twintig belangrijkste accountantsorganisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 33977, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (136 kB)

  Brief aan de Orde van Register Adviseurs Nederland over structuurwijzigingen Accountancybestel

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 33977, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta); Brief regering; Afschrift van de brief aan de Orde van Register Adviseurs Nederland over structuurwijzigingen Accountancybestel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 33977, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (94 kB)

  Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 december 2018, over Accountancy

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 33977, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (55 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2018, directie Financiële Markten, houdende de instelling van een commissie in verband met de advisering over een duurzame verbetering van wettelijke controles door accountants (Instellingsregeling Commissie toekomst accountancysector)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-12-2018 2018-2019 33977, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta); Brief regering; Afschrift van de Instellingsregeling Commissie Toekomst Accountancysector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 33977, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (14 kB)

  Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta); Brief regering; Aankondiging Commissie Toekomst Accountancysector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 33977, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal