Publicaties over dossier 33956

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling (33960); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-02-2015 2014-2015 nr. 20, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon PDF (4 kB)

  Wet van 11 februari 2015 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2015 Staatsblad 2015, 82 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats (33956); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-02-2015 2014-2015 nr. 45, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 10 februari 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-02-2015 2014-2015 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33956, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon PDF (29 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 4; 2015-01-16

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-01-2015 2014-2015 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (46 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33956, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (25 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33956, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (87 kB)

  Advies Raad voor de rechtspraak

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-06-2014 2013-2014 33956, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (37 kB)

  Advies nederlandse vereniging voor rechtspraak

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-06-2014 2013-2014 33956, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal