Publicaties over dossier 33685

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 4 juli 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2018 Staatsblad 2018, 264 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2016 Staatscourant 2016, 21433 Ministerie van Financiën
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2015 Staatsblad 2015, 230 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken, houdende een verhoging van de voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2015 Staatscourant 2015, 11351 Ministerie van Economische Zaken
 5. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State nota van wijziging inzake wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht datalekken) (33 662)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34523 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 19 november 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatsblad 2014, 445 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 18 november 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-11-2014 2014-2015 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van der vergadering van 30 september 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-09-2014 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 27; 2014-06-27

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-06-2014 2013-2014 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 24 ; 2014-06-20

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-06-2014 2013-2014 Tweede Kamer der Staten-Generaal