Publicaties over dossier 33662

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2016 Staatscourant 2016, 4578 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2015 Staatscourant 2015, 37902 Ministerie van Financiën
 3. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische telecommunicatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2015 Staatscourant 2015, 28002 Ministerie van Economische Zaken
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2015 Staatsblad 2015, 230 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Meldplicht datalekken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-06-2015 2014-2015 nr. 32, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Meldplicht datalekken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-06-2015 2014-2015 nr. 32, item 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 10 maart 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-03-2015 2014-2015 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemmingen Meldplicht datalekken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-02-2015 2014-2015 nr. 52, item 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Meldplicht datalekken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-02-2015 2014-2015 nr. 51, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 7; 2015-02-06

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-02-2015 2014-2015 Tweede Kamer der Staten-Generaal