Publicaties over dossier 33656

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (46 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Kaderbesluit EZ-subsidies in verband met de samenvoeging van de voormalige Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2014 Staatscourant 2014, 23048 Ministerie van Economische Zaken
 2. AMvB Download icon PDF (43 kB)

  Besluit van 17 juli 2014 tot wijziging van het Kaderbesluit EZ-subsidies in verband met de samenvoeging van de voormalige Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2014 Staatsblad 2014, 309 Ministerie van Economische Zaken
 3. Wet Download icon PDF (7 kB)

  Wet van 11 november 2013 tot wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2013 Staatsblad 2013, 482 Ministerie van Economische Zaken
 4. Handeling | Behandeling Download icon PDF (2 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen (33426); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (33490); het wetsvoorstel Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt beoogd (33681); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-11-2013 2013-2014 nr. 6, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-11-2013 2013-2014 nr. 6, item 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (10 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-11-2013 2013-2014 nr. 5, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon PDF (3 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 5 november 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  31-10-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33656, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33656, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon PDF (22 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 42; 2013-10-11

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-10-2013 2013-2014 Tweede Kamer der Staten-Generaal