Publicaties over dossier 33580

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (41 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2018 Staatscourant 2018, 46533 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (335 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 14 november 2012, L 315)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2015 Staatscourant 2015, 19376 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling | Behandeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) (33580); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) (33711) en het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 4 mei 2012 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, zoals opgenomen in Besluit 2012/2 (Trb. 2013, 70 en Trb. 2013, 197) (33617)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-02-2014 2013-2014 nr. 19, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (2 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-02-2014 2013-2014 nr. 19, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon PDF (3 kB)

  Wet van 12 februari 2014 tot implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2014 Staatsblad 2014, 74 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. AMvB Download icon PDF (14 kB)

  Besluit van 12 februari 2014, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2014 Staatsblad 2014, 75 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 11 februari 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-02-2014 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33580, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (15 kB)

  Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335); Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 33580, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335); Nader voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 33580, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal