Publicaties over dossier 33556

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet hervorming kindregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-08-2014 Staatscourant 2014, 22515 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-08-2013 2012-2013 nr. 97, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) ( 33556 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-07-2013 2012-2013 nr. 89, item 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van De Raming der voor de Eerste Kamer in 2014 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten ( CIII ); het wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard ( 33012 ); het wetsvoorstel Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid ( 33297 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen ( 33436 ); het wetsvoorstel Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) ( 33455 ); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-07-2013 2012-2013 nr. 31, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-07-2013 2012-2013 nr. 31, item 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-07-2013 2012-2013 nr. 31, item 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Klein Koninklijk Besluit Download icon Open als PDF

  Besluit van 24 juni 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatsblad 2013, 261 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatsblad 2013, 236 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 14 juni 2013 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2013 Staatsblad 2013, 224 Ministerie van Financiën
 10. Handeling: Regeling van werkzaamheden Download icon Open als PDF

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 nr. 79, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal