Publicaties over dossier 33422

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 34583 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende het Europees Beschermingsbevel (PbEU 21 december 2011, L 338)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2014 Staatscourant 2014, 16784 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-08-2013 2012-2013 nr. 91, item 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 5 juni 2013 tot implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2013 Staatsblad 2013, 250 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat ( 33419 ) en het wetsvoorstel Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294) ( 33422 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-06-2013 2012-2013 nr. 83, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-06-2013 2012-2013 nr. 29, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het gerechtsgebouw ( 33494 ) en het wetsvoorstel Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294) ( 33422 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-06-2013 2012-2013 nr. 29, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-06-2013 2012-2013 nr. 29, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 24; 2013-06-07

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-06-2013 2012-2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 23; 2013-05-31

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  31-05-2013 2012-2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal