Publicaties over dossier 33318

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-05-2013 2012-2013 nr. 67, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-04-2013 2012-2013 nr. 22, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob) (32676); het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) (33318); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen (33462); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio's in verband met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling (33300); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-04-2013 2012-2013 nr. 22, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Opening Download icon Open als PDF

  Presentie en opening

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-04-2013 2012-2013 nr. 21, item 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet vereenvoudiging regelingen SVB

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2013 Staatsblad 2013, 115 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 26 maart 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  21-03-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 15 januari 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-01-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) ( 33318 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-12-2012 2012-2013 nr. 27, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-12-2012 2012-2013 nr. 10, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) ( 33318 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-12-2012 2012-2013 nr. 25, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal