Publicaties over dossier 33290

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (109 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34535 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (136 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2017 Staatscourant 2017, 50041 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (5655 kB)

  Uitvoeringstoets Sociale Verzekeringsbank bij 33290 ek-Q

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-06-2013 2012-2013 33290, nr. Q Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (315 kB)

  Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW bij 33290 ek-Q

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-06-2013 2012-2013 33290, nr. Q Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd); Brief inzake Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33290, nr. Q Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State betreffende het besluit van ..................... houdende aanpassing van het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd tot handhaving van het recht op zorg of vergoeding van zorg ingevolge een internationale socialezekerheidsregeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2013 Staatscourant 2013, 10513 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd); Brief inzake tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33290, nr. P Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (310 kB)

  Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW bij 33290 ek-P

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-03-2013 2012-2013 33290, nr. P Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (78 kB)

  Brief aan Voorzitter Tweede Kamer bij 33290 ek-P

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-03-2013 2012-2013 33290, nr. P Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2013 2012-2013 nr. 40, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal