Publicaties over dossier 33221

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (178 kB)

  ESM BoG - Resoluton 1 - Establishment of the instrument for the direct

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-06-2014 2013-2014 33221, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (168 kB)

  ESM direct recapitalisation instrument

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-06-2014 2013-2014 33221, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (218 kB)

  Ontwerp ESM-richtsnoer directe herkapitalisatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-06-2014 2013-2014 33221, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, de Republiek Cyprus, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2012, 28); Brief inzake uitwerking ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33221, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (134 kB)

  Advies Raad van State, betreffende wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2014 Staatscourant 2014, 653 Ministerie van Financiën
 6. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2013 2012-2013 nr. 40, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-10-2012 2011-2012 nr. 105, item 36 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (8 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-09-2012 2011-2012 nr. 104, item 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (16 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 100, item 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Behandeling Download icon PDF (34 kB)

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting ESM) ( 33215 ); het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben ( Trb. 2011, 143 ) ( 33220 ); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-07-2012 2011-2012 nr. 36, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal