Publicaties over dossier 33216

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2013 2012-2013 nr. 40, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Rijkswet Download icon PDF (8 kB)

  Rijkswet van 28 juni 2012 tot goedkeuring van het op 1 november 2002 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 (Trb. 2011, 110)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2012 Staatsblad 2012, 348 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling | Behandeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van Besluit 2009/426/JBZ van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken (33036); het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 1 november 2002 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 (Trb. 2011, 110) (33216, R1980); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-07-2012 2011-2012 nr. 34, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-07-2012 2011-2012 nr. 34, item 11 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon PDF (5 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 26 juni 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  21-06-2012 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Athe-ne betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewij-zigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110), en ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aan-sprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen (Pb EU L 131); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33216-(R1980), nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (4 kB)

  Goedkeuring van het op 1 november 2002 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 1974 (Trb. 2011, 110); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33216-(R1980), nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (3 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2012 2011-2012 nr. 30, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002 (Trb. 2011, 110), en ter uitvoering van Verordening (EG) 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen (Pb EU L 131); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33216-(R1980), nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (7 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-05-2012 2011-2012 nr. 29, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal