Publicaties over dossier 33197

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2013 2012-2013 nr. 74, item 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 11 april 2013 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L 334)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2013 Staatsblad 2013, 159 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L334) (33197); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (33400 B) en het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (33400 C)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2013 2012-2013 nr. 23, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2013 2012-2013 nr. 23, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 9 april 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-04-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het gerechtsgebouw (33494) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van een richtlijn betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking (33197)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-03-2013 2012-2013 nr. 41, item 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde (33356); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (33400-IV) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L 334) (33197)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-03-2013 2012-2013 nr. 17, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-03-2013 2012-2013 nr. 17, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2013 2012-2013 nr. 15, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 12 februari 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal