Publicaties over dossier 33131

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 15 november 2016, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2016 Staatsblad 2016, 458 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 26 oktober 2016 tot wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2016 Staatsblad 2016, 426 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-11-2016 2016-2017 nr. 4, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-10-2016 2016-2017 nr. 3, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 25 oktober 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-10-2016 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 11 oktober 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-10-2016 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen ( 33268 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-07-2013 2012-2013 nr. 32, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen ( 33268 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-07-2013 2012-2013 nr. 32, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-04-2013 2012-2013 nr. 20, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 15 januari 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-01-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal