Publicaties over dossier 32512

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Behandeling Download icon PDF (2 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers (32512); het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PbEU 2013, L 180) (33699); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2014 2013-2014 nr. 12, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2014 2013-2014 nr. 12, item 22 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon PDF (7 kB)

  Wet van 11 december 2013 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatsblad 2013, 563 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Agenda Download icon PDF (7 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 10 en 11 december 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-12-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 32512, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 32512, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (3651 kB)

  Brief van VNO-NCW van 2 september 2013 bij 32512 ek-D

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  01-10-2013 2013-2014 32512, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Nader voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 32512, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (69 kB)

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 32512, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (43 kB)

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 32512, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal