Publicaties over dossier 32512

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2014 2013-2014 nr. 12, item 22 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers (32512); het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PbEU 2013, L 180) (33699); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2014 2013-2014 nr. 12, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 11 december 2013 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatsblad 2013, 563 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 10 en 11 december 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-12-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2013 2012-2013 nr. 15, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers (32512)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-02-2013 2012-2013 nr. 36, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2013 2012-2013 nr. 14, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Regeling van werkzaamheden Download icon Open als PDF

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-02-2013 2012-2013 nr. 34, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 12 februari 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 51; 2012-12-14

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  14-12-2012 2012-2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal