Publicaties over dossier 32435

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-05-2011 2010-2011 nr. 74, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Klein Koninklijk Besluit Download icon Open als PDF

  Besluit van 23 december 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet introductie premiepensioeninstellingen en het Besluit introductie premiepensioeninstellingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2010 Staatsblad 2010, 889 Ministerie van Financiën
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Reparatiewet SZW 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2010 Staatsblad 2010, 840 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties (31915);het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (32435);het wetsvoorstel Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2010) (32456);het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de accijns in verband met de implementatie van de Richtlijn 2010/12/EU van de Raad van 16 februari 2010 tot wijziging van Richtlijnen 92/79/EEG, 92/80/EEG en 95/59/EG wat betreft de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten en Richtlijn 2008/118/EG (PbEU L 50) (Implementatie wijziging tabaksaccijns) (32532)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-12-2010 2010-2011 nr. 10, pagina 39 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen) (32297); - het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (32435); - het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59) (32413)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-12-2010 2010-2011 nr. 21, pagina 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 7 december 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  02-12-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 30 november 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-11-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 45; 2010-11-05

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-11-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal