Publicaties over dossier 32416

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-01-2012 2011-2012 nr. 14, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-06-2011 2010-2011 nr. 88, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Ambtenarenwet, de Militaire Ambtenarenwet 1931 alsmede de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2011 Staatsblad 2011, 292 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ambtenarenwet en de Militaire Ambtenarenwet 1931 in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie (32416); het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet) (32464); het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen (32363) en het wetsvoorstel Wijziging van de Mijnbouwwet (32343)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-06-2011 2010-2011 nr. 29, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-06-2011 2010-2011 nr. 29, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-06-2011 2010-2011 nr. 29, item 11 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ambtenarenwet en de Militaire Ambtenarenwet 1931 in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie (32416)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-06-2011 2010-2011 nr. 83, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs (32416)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-06-2011 2010-2011 nr. 83, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs (32416)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-06-2011 2010-2011 nr. 81, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 31 mei 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-05-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal