Publicaties over dossier 32392

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-12-2011 2011-2012 nr. 2, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-03-2011 Staatsblad 2011, 103 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-03-2011 2010-2011 nr. 47, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Slotwet en jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken 2009 (32360-V); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2009 (32360-X); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen) (32392); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (32500-VIII); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-V) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32565-X)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-03-2011 2010-2011 nr. 16, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-03-2011 2010-2011 nr. 16, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 1 februari 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-01-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 25 januari 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-01-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen) (32392), en over: - de motie-Jansen/Samsom over nadere invulling van het nabijheidsbeginsel (32392, nr. 13)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-12-2010 2010-2011 nr. 28, pagina 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen) (Kamerstuk 32392)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-12-2010 2010-2011 nr. 27, pagina 3 - 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 48; 2010-11-26

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-11-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal