Publicaties over dossier 32368

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-05-2011 2010-2011 nr. 74, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en Trb. 2009, 123) (32145); - het wetsvoorstel Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (32289); - het wetsvoorstel Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A) (32368) en 3 andere wetsvoorstellen (32428, 32400 en 32520)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-12-2010 2010-2011 nr. 11, pagina 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – A

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2010 Staatsblad 2010, 829 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A) (32368)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-12-2010 2010-2011 nr. 25, pagina 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Aanpassingswetten openbare lichamen BES, te weten: de motie-Van Gent over halfjaarlijkse informatie over de in- en uitvoering van wet- en regelgeving (32368, 32419, 32428, nr. 12); de motie-Recourt/Van Gent over vergroten draagvlak voor wetgeving op het terrein van abortus en huwelijk voor mensen van gelijk geslacht (32368, 32419, 32428, nr. 13); de motie-Recourt/Van Gent over toekennen van de status van Nederlands nationaal park aan natuurlandschappen op de BES-eilanden (32368, 32419, 32428, nr. 14); de motie-Slob/Ortega-Martijn over monitoren invoering van de onderwijswetgeving (32419, nr. 14), en de motie-Slob/Ortega-Martijn over taalvaardigheid in de lokale taal door lokale ambtenaren en uitgezonden rijksambtenaren (32428, nr. 15)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-12-2010 2010-2011 nr. 25, pagina 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 14 december 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  09-12-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 47; 2010-11-19

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-11-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 46; 2010-11-12

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-11-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal