Publicaties over dossier 32290

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (143 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van onder meer het Eindexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van een aangepast rekenexamen bij ernstige rekenproblemen en enkele tijdelijke aanpassingen in de uitslagregeling van het centraal examen rekenen naar aanleiding van de adviescommissies Bosker en Steur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2015 Staatscourant 2015, 45309 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. AMvB Download icon PDF (157 kB)

  Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen VO en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2012 Staatsblad 2012, 217 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. AMvB Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van 19 januari 2012 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met het aanwijzen van onderwijsactiviteiten van leerkrachten praktijkonderwijs alsmede het verwijzen naar de referentieniveaus bij de vereiste vakinhoudelijke competenties van leraren primair onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-02-2012 Staatsblad 2012, 34 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. AMvB Download icon PDF (49 kB)

  Examenbesluit beroepsopleidingen WEB

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2010 Staatsblad 2010, 294 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 2 juli 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen en onderdelen van artikelen van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2010 Staatsblad 2010, 295 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (52 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..... houdende vaststelling van regels voor examens van beroepsopleidingen als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (Examenbesluit beroepsopleidingen WEB)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2010 Staatscourant 2010, 10816 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. AMvB Download icon PDF (119 kB)

  Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2010 Staatsblad 2010, 265 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (122 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van .........., houdende vaststelling van referentieniveaus Nederlandse taal en referentieniveaus rekenen (Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2010 Staatscourant 2010, 10728 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Handeling Download icon PDF (2 kB)

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) (32290), te weten de motie-Jan Jacob van Dijk/Jasper van Dijk over meetellen van correcte spelling en grammatica bij elk centraal eindexamenonderdeel (32290, nr. 14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-05-2010 2009-2010 nr. 75, pagina 6400 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon PDF (1 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 27 april 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  22-04-2010 2009-2010 Eerste Kamer der Staten-Generaal