Publicaties over dossier 32290

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon Open als PDF

  Examenbesluit beroepsopleidingen WEB

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2010 Staatsblad 2010, 294 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..... houdende vaststelling van regels voor examens van beroepsopleidingen als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (Examenbesluit beroepsopleidingen WEB)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2010 Staatscourant 2010, 10816 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van .........., houdende vaststelling van referentieniveaus Nederlandse taal en referentieniveaus rekenen (Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2010 Staatscourant 2010, 10728 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) (32290), te weten de motie-Jan Jacob van Dijk/Jasper van Dijk over meetellen van correcte spelling en grammatica bij elk centraal eindexamenonderdeel (32290, nr. 14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-05-2010 2009-2010 nr. 75, pagina 6400 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 27 april 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  22-04-2010 2009-2010 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) (32290), en over: - de motie-Jan Jacob van Dijk over overheveling van de aparte subsidieregelingen naar de lumpsum van scholen (32290, nr. 13); - de motie-Jan Jacob van Dijk/Jasper van Dijk over meetellen van correcte spelling en grammatica bij elk centraal eindexamenonderdeel (32290, nr. 14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-04-2010 2009-2010 nr. 72, pagina 6141 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) (32290)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-04-2010 2009-2010 nr. 70, pagina 6034 - 6061 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) (32290)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-04-2010 2009-2010 nr. 70, pagina 6004 - 6019 Tweede Kamer der Staten-Generaal