Publicaties over dossier 32222-XVII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
  1. Handeling Download icon Open als PDF

    Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32222 IIA); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32222 IIB); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32222 III); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (32222 IV), en andere wetsvoorstellen (32222 V t/m 32222 XVIII, en 32222 A t/m 32222 G)

    Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
    04-02-2010 2009-2010 nr. 38, pagina 3742 Tweede Kamer der Staten-Generaal