Publicaties over dossier 32157

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 2, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet aanpassing bestuursprocesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatsblad 2012, 682 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2012 Staatsblad 2012, 245 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de Raming der voor de Eerste Kamer in 2013 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (EK 2011–2012, nr. XCCIII); het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten) (32157); het wetsvoorstel Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) (32389) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen (32477)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2012 2011-2012 nr. 30, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2012 2011-2012 nr. 30, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-06-2012 2011-2012 nr. 86, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Wet revitalisering generiek toezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2012 Staatsblad 2012, 233 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 22 mei 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-05-2012 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van dinsdag 16 november 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-11-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten) (32157), en het wetsvoorstel Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966; Ankara, 16 april 2009 (32139)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-10-2010 2010-2011 nr. 3, pagina 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal