Publicaties over dossier 31944

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
  1. Handeling Download icon Open als PDF

    Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) (31892); - het wetsvoorstel Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (31944)

    Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
    06-11-2009 2009-2010 nr. 4, pagina 68 - 69 Eerste Kamer der Staten-Generaal