Publicaties over dossier 31915

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-05-2011 2010-2011 nr. 74, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties (31915);het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (32435);het wetsvoorstel Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2010) (32456);het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de accijns in verband met de implementatie van de Richtlijn 2010/12/EU van de Raad van 16 februari 2010 tot wijziging van Richtlijnen 92/79/EEG, 92/80/EEG en 95/59/EG wat betreft de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten en Richtlijn 2008/118/EG (PbEU L 50) (Implementatie wijziging tabaksaccijns) (32532)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-12-2010 2010-2011 nr. 10, pagina 39 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 13 december 2010 tot wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2010 Staatsblad 2010, 818 Ministerie van Justitie
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 7 december 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  02-12-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met: - het wetsvoorstel Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties (31915), en over: - de motie-Van Velzen over evaluatie van de verplichte nazorg voor jeugdigen die in een justitiële jeugdinrichting hebben verbleven (31915, nr. 14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-03-2010 2009-2010 nr. 49, pagina 4611 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties (31915).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-03-2010 2009-2010 nr. 48, pagina 4512 - 4524 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties (31915)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-02-2010 2009-2010 nr. 46, pagina 4389 - 4395 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 8 januari 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  08-01-2009 2009-2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal