Publicaties over dossier 31869

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren) (31527); het wetsvoorstel Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie) (31771); het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (31811), en 2 andere wetsvoorstellen (31722 en 31869)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-07-2009 2008-2009 nr. 38, pagina 1721 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten (dinsdag 16 juni 2009)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-07-2009 2008-2009 nr. 35, pagina 1594 - 1595 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure (31546); - het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere werknemers indien voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was van werkloosheid van ten minste 52 weken (Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen) (31869)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-06-2009 2008-2009 nr. 89, pagina 6917 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 15 mei 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  15-05-2009 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal