Publicaties over dossier 31561

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 2006, 81) (31450), het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal (31449), het wetsvoorstel Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ('de betekening en de kennisgeving van stukken'), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 (PbEU L 324/79) (31522) en een ander wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-01-2009 2008-2009 nr. 30, pagina 2517 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 te New York tot stand gekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten (29976, R1780); - wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het vervallen van de facilitaire diensten van het Korps landelijke politiediensten (31564); - en nog drie andere wetsvoorstellen (31450, 31449 en 31561)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-01-2009 2008-2009 nr. 15, pagina 750 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 10 december 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-12-2008 2008-2009 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 21 november 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  21-11-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 14 november 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  14-11-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal