Publicaties over dossier 31527

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-04-2012 2011-2012 nr. 67, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (33 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-03-2012 2011-2012 nr. 56, item 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren); Brief regering; Uitvoering motie Koppejan c.s. (31527, nr. 8) over openstellen van meer zwemwateren in combinatie met stadsstranden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 31527, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren) (31527); het wetsvoorstel Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie) (31771); het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (31811), en 2 andere wetsvoorstellen (31722 en 31869)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-07-2009 2008-2009 nr. 38, pagina 1721 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en Wet op de waterhuishouding; Eindverslag van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31527, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en Wet op de waterhuishouding; Memorie van Antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31527, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en Wet op de waterhuishouding; Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-05-2009 2008-2009 Kamerstuk 31527, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren (31527), en over de motie-Koppejan c.s. over openstellen van meer zwemwateren in combinatie met stadsstranden (31527, nr. 8)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-04-2009 2008-2009 nr. 67, pagina 5331 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon PDF (29 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren) (31527)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-04-2009 2008-2009 nr. 65, pagina 5171-5176 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en Wet op de waterhuishouding; Gewijzigd Voorstel van Wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2009 2008-2009 Kamerstuk 31527, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal