Publicaties over dossier 31444-XIV

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de volgende wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) (31093); - en nog een aantal wetsvoorstellen (31115, 31474 IIA t/m 31474 F, 31326, en 31444 I t/m 31444 H)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-10-2008 2008-2009 nr. 1, pagina 1 - 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 18 september 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-09-2008 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de jaarverslagen van het ministerie van LNV en het Diergezondheidsfonds, te weten: de motie-Thieme over indicatoren en doelstellingen voor de verduurzaming van productie en consumptie (31444 XIV, nr. 9); de motie-Thieme over het aanwenden van een groter deel van het onderzoeksbudget voor de veehouderij voor onderzoek naar dierenwelzijn (31444 XIV, nr. 10).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-06-2008 2007-2008 nr. 97, pagina 6836 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 13 juni 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-06-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal