Publicaties over dossier 31444-VII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de volgende wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) (31093); - en nog een aantal wetsvoorstellen (31115, 31474 IIA t/m 31474 F, 31326, en 31444 I t/m 31444 H)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-10-2008 2008-2009 nr. 1, pagina 1 - 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 18 september 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-09-2008 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de jaarverslagen van de Staten-Generaal, de Hoge Colleges van Staat en Kabinetten, het ministerie van BZK, het Gemeentefonds en het Provinciefonds, te weten de gewijzigde motie-Heijnen over quota voor het aantal medewerkers met een arbeidshandicap in rijksdienst (31444 VII, nr. 15)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-08-2008 2007-2008 nr. 103, pagina 7348 - 7349 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 juni 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-06-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de jaarverslagen van de Staten-Generaal, de Hoge Colleges van Staat en Kabinetten, het ministerie van BZK, het Gemeentefonds en het Provinciefonds, te weten: de motie-Van Raak over het terugdringen van de inhuur van externen bij de rijksoverheid met minimaal 25% (31444 VII, nr. 6); de motie-Van Raak over het niet meer toepassen van boetequota (31444 VII, nr. 7); de motie-Schinkelshoek over een stapsgewijze vermindering van de inhuur van externen bij de rijksoverheid (31444 VII, nr. 8) en nog een andere motie (31444 VII, nr. 9).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-06-2008 2007-2008 nr. 97, pagina 6836 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 13 juni 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-06-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal