Publicaties over dossier 31366

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) (30980), het wetsvoorstel Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn 77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal (31220), het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische wijzigingen) (31247) en een aantal andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-06-2008 2007-2008 nr. 31, pagina 1258 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 22 mei 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  22-05-2008 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen) (31366), en over de motie-Ulenbelt over de financiering van zwangerschaps- en bevallingsverloven (31366, nr. 14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-05-2008 2007-2008 nr. 79, pagina 5566 - 5567 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen) (31366)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-05-2008 2007-2008 nr. 77, pagina 5422 - 5448 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 29 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  29-04-2008 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 18 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-04-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 11 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-04-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal