Publicaties over dossier 31315

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met invoering van de leerlinggebonden financiering voor deelnemers in het beroepsonderwijs (31037), het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten teneinde het verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken (31087), het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet ter implementatie van verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod en informatie aan luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij (PbEU L344) en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PbEU L204) (31232) en 2 andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-06-2008 2007-2008 nr. 30, pagina 1251 - 1252 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de toevoeging van een tweede teldatum voor de bepaling van de instroom van de deelnemers ten behoeve van de berekening van de rijksbijdrage voor het beroepsonderwijs (31315), en over:de motie-De Rooij over financiële compensatie voor een tweede telling van studenten (31315, nr. 7)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-05-2008 2007-2008 nr. 81, pagina 5771 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de toevoeging van een tweede teldatum voor de bepaling van de instroom van de deelnemers ten behoeve van de berekening van de rijksbijdrage voor het beroepsonderwijs (31315)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-05-2008 2007-2008 nr. 79, pagina 5587 - 5598 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 18 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-04-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal