Publicaties over dossier 31295

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) (30980), het wetsvoorstel Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn 77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal (31220), het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische wijzigingen) (31247) en een aantal andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-06-2008 2007-2008 nr. 31, pagina 1258 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 22 mei 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  22-05-2008 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen (31295), en over: de motie-Agema/Madlener over het op eigen kosten inhuren van professionele hulp voor de PvdA-ministers voor WWI en van VROM (31295, nr. 12)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-05-2008 2007-2008 nr. 81, pagina 5776 - 5777 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen (31295)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-05-2008 2007-2008 nr. 80, pagina 5664 - 5668 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 18 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-04-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal