Publicaties over dossier 31200-VI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 (31200 VI), te weten:de motie-De Wit/Azough over de instelling van een commissie voor interne periodieke toetsing van vonnissen (31200 VI, nr. 47)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2009 2008-2009 nr. 37, pagina 3287 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 29 juni 2008 over particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7607 - 7609 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, te weten: de motie-Kuiken/Teeven over het onder de reikwijdte van de wet houden van installateurs van beveiligings- en alarminstallaties (31200 VI, nr. 174); de motie-Van Haersma Buma/Teeven over het overnemen van het voorstel van de werkgroep Evaluatie wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (31200 VI, nr. 176), en de motie-Van Haersma Buma/Kuiken over onderzoek naar ontheffingen van de uniformplicht (31200 VI, nr. 177)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7666 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over het vastzetten van een cartoonist, te weten de motie-Van der Ham c.s. over zorgvuldiger bejegening van vermeende opiniedelicten (31200 VI, nr. 164), de motie-Van der Ham/Halsema over het vertrouwelijk ter inzage leggen van de briefwisseling over de kwestie-Nekschot (31200 VI, nr. 165), de motie-Rutte over rekening houden met de vrijheid van meningsuiting bij het inzetten van vervolging (31200 VI, nr. 166) en de motie-Bosma over stopzetten van de subsidie aan Magenta (31200 VI, nr. 167)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-07-2008 2007-2008 nr. 100, pagina 7100 - 7101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van het spoeddebat over het vastzetten van een cartoonist

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-07-2008 2007-2008 nr. 99, pagina 6992 - 7014 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 20 juni 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-06-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over seksueel misbruik van kinderen op het internet en over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over zedelijkheidswetgeving en kinderporno op internet, te weten: de motie-Gerkens over het blokkeren van sites met seksueel geweld tegen kinderen (31200 VI, nr. 17); de motie-Teeven/Brinkman over uitzondering van de taakstraf als hoofdstraf (28684, nr. 137); en nog twee andere moties (28684, nrs. 138 en 139)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-05-2008 2007-2008 nr. 85, pagina 5999 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de kinderpornozaak in Brazilië, te weten: de motie-Arib c.s. over een redelijke schadevergoeding voor de slachtoffers (31200 VI, nr. 141); de motie-De Roon over het blokkeren van de omzetting van buitenlandse straffen in Nederlandse straffen (31200 VI, nr. 142); de motie-De Roon over voorstellen tot het blokkeren van het opleggen van taakstraffen aan daders van zedendelicten met minderjarigen (31200 VI, nr. 143) en nog een andere motie (31200 VI, nr. 144)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-05-2008 2007-2008 nr. 81, pagina 5780 - 5781 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het stopzetten van de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Venray na acties van radicale dierenactivisten, te weten: de motie-Kamp over ondersteuning van initiatieven tot ontwikkeling van bioscienceparken (31200 VI, nr. 133); de motie-De Roon over een stevige repressieve aanpak van dierenrechtenterrorisme (31200 VI, nr. 134); de motie-De Roon over contact met de investeerder die zich heeft teruggetrokken uit Science Link (31200 VI, nr. 135)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-05-2008 2007-2008 nr. 81, pagina 5770 - 5771 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de leidraad bewerkelijke zaken, te weten: de motie-De Wit over het opschorten van de toepassing van de Leidraad voor bewerkelijke zaken (31200 VI, nr. 138)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-05-2008 2007-2008 nr. 81, pagina 5777 Tweede Kamer der Staten-Generaal