Publicaties over dossier 31124

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (200 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2016 Staatscourant 2016, 47404 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (180 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (meldplicht datalekken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2013 Staatscourant 2013, 18729 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (387 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2013 Staatscourant 2013, 12039 Ministerie van Economische Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (171 kB)

  Advies Raad van State, betreffende Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2013 Staatscourant 2013, 6915 Ministerie van Economische Zaken
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (100 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (uitbreiding van bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2011 Staatscourant 2011, 20845 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (50 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2011 Staatscourant 2011, 16405 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Aanpassingswet vierde tranche Awb; Brief van de Staatssecretaris van Financiën

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 31124, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon PDF (142 kB)

  Behandeling van: - de Nota keuze sanctiestelsel (31700 VI, letters D en J); - het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) (29702); - het wetsvoorstel Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (31124).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2009 2008-2009 nr. 36, pagina 1597-1619 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon PDF (176 kB)

  Voortzetting van de behandeling van: - de Nota keuze sanctiestelsel (31700 VI, letters D en J); - het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) (29702); - het wetsvoorstel Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (31124).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2009 2008-2009 nr. 36, pagina 1619-1647 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassingswet vierde tranche Awb; Eindverslag van de vaste commissie voor Justitie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31124, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal