Publicaties over dossier 30208

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (102 kB)

  Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2016 Staatsblad 2016, 140 Ministerie van Economische Zaken
 2. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Regels omtrent meeteenheden en omtrent het in de handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten (Metrologiewet); Brief minister over voortgang onderzoek m.b.t. oplossing problematiek vloeistofmeetinstallaties in relatie tot invoering Metrologiewet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-10-2008 2008-2009 Kamerstuk 30208, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (253 kB)

  Conceptregeling wijziging Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  24-10-2008 2008-2009 30208, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Metrologiewet; Brief van de Minister van Economische Zaken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2007 2007-2008 Kamerstuk 30208, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon PDF (8 kB)

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van de reikwijdte, versterking van het toezicht op de naleving alsmede het aanbrengen van enkele andere wijzigingen (29990); - het wetsvoorstel Regels omtrent meeteenheden en omtrent het in de handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten (Metrologiewet) (30208); - het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels) (30209); en 44 andere wetsvoorstellen (de nrs. 30329, 30377, 30300 en 30391)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-02-2006 2005-2006 nr. 16, pagina 777-779 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon PDF (18 kB)

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 26 januari 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-01-2006 2005-2006 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Metrologiewet; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-01-2006 2005-2006 Kamerstuk 30208, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Regels omtrent meeteenheden en omtrent het in de handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten (Metrologiewet) (30208); - het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer toegankelijke tunnels (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels) (30209); - het wetsvoorstel Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum in verband met de samenvoeging van deze gemeenten (30377); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van een drietal EG-verordeningen inzake handel in drugsprecursoren (30329); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen (30245)het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (30391 E)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-01-2006 2005-2006 nr. 36, pagina 2474 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (35 kB)

  Metrologiewet; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-01-2006 2005-2006 Kamerstuk 30208, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon PDF (23 kB)

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 16 december 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-12-2005 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal