Publicaties over dossier 29877

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - het voorstel van Wet marktmisbruik (29827); - voorstel Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus (29877); - voorstel reparatiewet NMa-ZBO (29992); - wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/71/EG en tot uitvoering van verordening nr. 809/2004 (30013); - wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten (30097)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-07-2005 2004-2005 nr. 29, pagina 1353 - 1354 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 3 mei 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  03-05-2005 2004-2005 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 28 november 2003 te Genève totstandgekomen Aanvullend Protocol inzake ontplofbare oorlogsresten (Protocol V), gehecht aan het op 10 oktober 1980 te Genève totstandgekomen Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Trb. 2004, 227) (29848); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet 1995 ten behoeve van de implementatie van onder meer richtlijn nr. 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie (29877)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-04-2005 2004-2005 nr. 73, pagina 4455 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 8 april 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-04-2005 2004-2005 Tweede Kamer der Staten-Generaal