Publicaties over dossier 29849

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van het rapport "Evaluatie Wet OM-afdoening"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 29849, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (543 kB)

  Evaluatie Wet OM-afdoening : English summary (WODC : Universiteit van Amsterdam, 2018, 9 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-06-2018 2017-2018 29849, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2339 kB)

  Evaluatie Wet OM-afdoening (WODC ; Universiteit van Amsterdam, 2018, 269 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-06-2018 2017-2018 29849, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (532 kB)

  Evaluatie Wet OM-afdoening : Nederlandse samenvatting (WODC : Universiteit van Amsterdam, 2018, 9 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-06-2018 2017-2018 29849, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (691 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2016 Staatscourant 2016, 56046 Ministerie van Economische Zaken
 6. AMvB Download icon PDF (637 kB)

  Besluit natuurbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2016 Staatsblad 2016, 383 Ministerie van Economische Zaken
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (159 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, de conformiteitsbeoordeling en het plaatsen aan boord van scheepsuitrusting (Wet scheepsuitrusting 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2016 Staatscourant 2016, 13636 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2016 Staatscourant 2016, 5015 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (758 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 34583 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (240 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34405 Ministerie van Veiligheid en Justitie