Publicaties over dossier 29702

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (37 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van tot bestuur tot uitvoering van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2016 Staatscourant 2016, 67830 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. AMvB Download icon PDF (36 kB)

  Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2016 Staatsblad 2016, 477 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2016 Staatscourant 2016, 5015 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (236 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2015 Staatscourant 2015, 46951 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (108 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende regels voor fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (Besluit SyRI)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2014 Staatscourant 2014, 26306 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (187 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van enkele belastingwetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en de fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2013 Staatscourant 2013, 27965 Ministerie van Financiën
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (387 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2013 Staatscourant 2013, 12039 Ministerie van Economische Zaken
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (171 kB)

  Advies Raad van State, betreffende Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2013 Staatscourant 2013, 6915 Ministerie van Economische Zaken
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (64 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels met betrekking tot de handhaving van de Wet dieren en enige andere aangelegenheden met betrekking tot die wet (Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26809 Ministerie van Economische Zaken
 10. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (55 kB)

  Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatsblad 2012, 603 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie