Publicaties over dossier 29304

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (19 kB)

  Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid; Brief regering; Toelichting op het certificatiestelsel onder de Arbeidsomstandighedenwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 29304, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (126 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de inrichting van registers en in samenhang daarmee het vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 1628 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. AMvB Download icon PDF (117 kB)

  Besluit van 28 november 2019 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de inrichting van registers en in samenhang daarmee het vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatsblad 2019, 471 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (570 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een voorstel van wet tot wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2019 Staatscourant 2019, 10407 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1442 kB)

  Onderzoeksrapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-03-2019 2018-2019 29304, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid; Brief regering; Verbetering kwaliteit van beslissingen door Certificerende Instellingen over asbestbedrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29304, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (4530 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60495 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. AMvB Download icon PDF (4164 kB)

  Besluit activiteiten leefomgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatsblad 2018, 293 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. AMvB Download icon PDF (20 kB)

  Warenwetbesluit gastoestellen 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2018 Staatsblad 2018, 217 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (410 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2018 Staatscourant 2018, 33467 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties