Publicaties over dossier 28483

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (299 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van de EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-02-2016 Staatscourant 2016, 10213 Ministerie van Economische Zaken
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (542 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2014 Staatscourant 2014, 30579 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (54 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ... tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en het Besluit ruimtelijke ordening (aanvullingen en verduidelijkingen inzake digitale eisen ruimtelijke besluiten alsmede het herstel van enkele gebreken) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2012 Staatscourant 2012, 14957 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. AMvB Download icon PDF (39 kB)

  Besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en het Besluit ruimtelijke ordening (aanvullingen en verduidelijkingen inzake digitale eisen ruimtelijke besluiten alsmede het herstel van enkele gebreken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2012 Staatsblad 2012, 332 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. AMvB Download icon PDF (34 kB)

  Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2011 Staatsblad 2011, 374 Ministerie van Financiën
 6. Handeling Download icon PDF (54 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband houdende aanpassing van enige andere wetgeving (Wet Elektronisch bestuurlijk verkeer) (28483)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-05-2004 2003-2004 nr. 26, pagina 1310-1318 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon PDF (14 kB)

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 22 april 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  23-04-2004 2003-2004 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon PDF (15 kB)

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 18 maart 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-03-2004 2003-2004 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet elektronisch bestuurlijk verkeer; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-02-2004 2003-2004 Kamerstuk 28483, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (13 kB)

  Wet elektronisch bestuurlijk verkeer; Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-2004 2003-2004 Kamerstuk 28483, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal